Yhteistyökumppanit

Kuvitellen

Kuvitellen on visuaalisen ajattelun pioneeri Suomessa. Tuomme kuvien, visuaalisten mallien ja piirustelun avulla tehoa oppimis- ja vuorovaikutustilanteisiin. Kiteytämme asiat selkeästi, ytimekkäästi ja ihmisläheisesti vauhdittaen oivaltamista, hahmottamista, muistamista ja yhteisen ymmärryksen rakentamista.

Puhu sinä, me visualisoimme

Live-visualisointi on tarkkaa kuuntelua ja hetkessä elämistä. Kuuntelemme esityksen kommenttipuheenvuoroineen tai vaikkapa strategiakeskustelunne, ja piirrämme samaa vauhtia suuren kuvallisen oivallus- ja muistiavun tilanteen osallistujille. Live-visualisointi onkin aina tilanteen summa, ei ennakkoon suunniteltu kokonaisuus. Tilaisuudessa syntynyt kuva kertoo paljon osallistujille ja helpottaa myös viestin viemistä heille, jotka eivät olleet tilaisuudessa. Jälkeenpäin tapahtuvassa viestinnässä on tärkeää huomioida, että tapahtuman tarina kerrotaan aina kuvan kautta, muuten sekä kuva että viesti jäävät irrallisiksi.

Yksi kuva kertoo ehkä enemmän kuin tuhat sanaa. Kuva & sana yhdessä on tehokkaampi kuin yksi kuva